Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1905/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 585/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-20

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2595/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 809/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania