Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 59/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga F. W. na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w przedmiocie nakazu rozbiórki nadbudowy budynku gospodarczego, sygn. akt. 2 IV SA 340/03

II OPP 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 9/06 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

II OPP 74/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-27

Skarga S. B. i A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, sygn. akt II SA/Kr 604/02

II OPP 16/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, sygn. akt 2 IV SA 340/03 w sprawie ze skargi na decyzję Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w przedmiocie nakazu rozbiórki nadbudowy budynku gospodarczego

II OPP 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt 7/IV SA 2546/02 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II OPP 23/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 111/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania

II OW 9/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku