Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SO/Wa 3/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-24

Wniosek T. R. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi [...]

II SAB/Łd 14/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie wniosku o doręczenie odpisu decyzji dotyczącej udzielenia pozwolenia na budowę

II SO/Bd 13/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym organ administracji publicznej: Prezydent Miasta T. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie postanowił przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SAB/Łd 55/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie niewydania decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SAB/Bd 9/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wydania kserokopii dokumentów dotyczących projektu budowlanego