Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Bd 138/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania dokumentu urzędowego o zakończeniu robót budowlanych

II SAB/Bd 138/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie wydania dokumentu urzędowego o zakończeniu robót budowlanych

II OSK 475/16 - Wyrok NSA z 2017-11-16

Skargi kasacyjne [...] z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Prezydenta Miasta Poznania od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Poznania nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SAB/Wa 2/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa [...] sp. z o.o. z/s w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...]

VII SAB/Wa 41/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w sprawie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

VII SA/Wa 1491/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi Z. G. na Burmistrza [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Gd 123/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-04

Sprawa ze skargi R. H. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie uznania za stronę postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Bd 138/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-03

Wniosek w przedmiocie wydania dokumentu urzędowego o zakończeniu robót budowlanych

II SAB/Bd 138/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania dokumentu urzędowego o zakończeniu robót budowlanych

II SAB/Bd 138/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-28

Wniosek w przedmiocie wydania dokumentu urzędowego o zakończeniu robót budowlanych
1   Następne >   +2   5