Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SAB/Op 26/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę zobowiązuje Prezydenta Miasta [...] do merytorycznego rozpoznania, w terminie miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku, wniosku strony skarżącej o pozwolenie na budowę.