Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 656/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wybudowania obiektów