Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 709/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Powiatu B. w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Gl 649/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-26

Sprawa ze skargi E. L. i J. L. o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi E. L. i J. L. na pismo Starosty B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Gl 22/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Powiatu B. w przedmiocie : zmiany pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 26/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod inwestycję drogową

II SAB/Gl 42/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-08

Sprawa ze skargi H. L. o wymierzenie Staroście [...] grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w przedmiocie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 129/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-29

Skarga H. L. o wymierzenie Staroście [...] grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 23/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu

II SA/Gl 270/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Sprawa ze skargi H. L. o wymierzenie Staroście [...] grzywny w sprawie niewykonania wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4