Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 1065/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Kr 1165/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie Wojewody Nr [...] odmowy wznowienia postępowania

II SAB/Kr 85/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Kr 1024/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę.

II SA/Kr 1092/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki.

VII SA/Wa 1490/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1091/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie nakazu rozbiórki.

II SA/Wr 355/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 971/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 718/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
1   Następne >   +2   +5   +10   21