Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gd 790/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

VII SA/Wa 841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 326/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania i wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Kr 78/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót

II SA/Kr 235/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

II OSK 368/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 683/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2315/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi O. Sp. z o.o. spółka komandytowa w W. na decyzje Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Po 1214/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1403/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   100