Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Sz 596/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II OSK 1583/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę

VII SA/Wa 1314/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 784/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1083/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-19

Skarga S. sp. z o.o. w W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec instalacji tablicy reklamowej

II SA/Wr 50/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-09

Skarga na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na nadbudowę części budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej

II SA/Kr 712/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-12

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Łd 574/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 16/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   13