Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SO/Wr 4/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-17

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Wr 259/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz urządzaniami budowlanymi związanymi z tymi obiektami

II SA/Wr 260/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-30

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz urządzeniami budowlanymi związanymi z tymi obiektami

II SA/Wr 78/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę

II SA/Wr 171/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz rozbiórki istniejącego garażu

II SA/Wr 176/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wr 371/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-09-17

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dwulokalowych) w zabudowie szeregowej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną

II SA/Wr 78/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę

II SA/Wr 716/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji i zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego

II SA/Wr 715/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji i zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego
1   Następne >   3