Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 291/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 491/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Skarga T. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. akt II SA/GL 491/15