Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 221/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 678/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 726/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

II SA/Ka 2778/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 618/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przywrócenia sposobu użytkowania pomieszczenia

II SA/Gl 232/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Ka 1778/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych

II SA/Gl 299/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 550/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Ka 1783/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   22