Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 808/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Gl 795/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gl 998/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Gl 770/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie orzeczenia o niezbędności wejścia na teren nieruchomości

II SA/Gl 960/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 107/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 896/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Gl 889/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 808/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Gl 10/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia zmiany użytkowania obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   12