Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 848/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 186/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1024/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1028/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1068/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1072/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1095/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi M. W., W. W. i B. B. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Gliwicach sygn. akt IISA/Gl 609/04

II SA/Gl 149/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Gl 416/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 635/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   100