Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Go 653/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II OZ 232/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego Nr RR.XI.EB.7119-15-98-04 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Sz 86/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 848/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1029/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Rz 608/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 186/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1024/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1028/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Kr 843/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   100