Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Gl 1213/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie skargi organu nadzoru na uchwałę rady gminy w przedmiocie opłat

III SA/Lu 274/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia marży stosowanej przy dystrybucji biletów jednorazowych za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego

III SA/Gl 396/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie skargi organu na uchwałę rady gminy w przedmiocie cen

III SA/Gl 937/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie skargi organu nadzoru na uchwałę rady gminy w przedmiocie cen