Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 942/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi A Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej

III SA/Kr 1029/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat za usunięcie komunalnych odpadów ciekłych i stałych z nieruchomości

III SO/Kr 3/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi S. D. na Gminę w przedmiocie nałożenia grzywny

III SA/Kr 131/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi S. D. na Gminę w przedmiocie zwrotu opłat za wodę

III SA/Kr 1028/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta