Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Op 279/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków