Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 518/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M w przedmiocie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie M za zrzut ścieków i unieszkodliwianie ścieków komunalno

III SA/Kr 841/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-25

Skarga B. W. na uchwałę Rady Gminy M w przedmiocie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie M za zrzut i unieszkodliwienie ścieków komunalno