Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GSK 1158/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II GSK 1148/16 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II GSK 1151/16 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta i Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II GSK 1156/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II GSK 1155/16 - Wyrok NSA z 2016-08-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [B.] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II GSK 1153/16 - Wyrok NSA z 2016-08-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [A.] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II GSK 1146/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II GSK 1145/16 - Wyrok NSA z 2016-10-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II GSK 1154/16 - Wyrok NSA z 2016-08-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków