Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

III SA/Gl 543/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie opłat z tytułu umieszczania reklam na terenie gmin

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

III SA/Gl 957/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały rady miejskiej w przedmiocie cen

III SA/Gl 524/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

III SA/Gl 594/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

III SA/Gl 255/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów 1/ uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2/ zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącej kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SA/Gl 467/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

III SA/Gl 404/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały w przedmiocie ceny odprowadzania ścieków i taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
1   Następne >   2