Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Gl 543/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie opłat z tytułu umieszczania reklam na terenie gmin

III SA/Gl 467/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków