Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 56/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kar pieniężnych za przewóz towarów niebezpiecznych bez wymaganego dokumentu przewozowego i oznakowania oraz zmniejszenie czasu wypoczynku ...