Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 158/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1282/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia odrzuca skargę kasacyjną