Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OZ 34/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. sygn. [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II GZ 651/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. ; nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

I OSK 1544/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami

I OSK 2861/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II GZ 752/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację obiektu w pasie drogowym

II GZ 123/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

I OZ 998/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie , znak [...] w przedmiocie rejestracji pojazdu

I OZ 177/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany własnej decyzji ostatecznej

I OW 210/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprzeciwu Prokuratora Prokuratury Okręgowej od decyzji Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu marki [...]

I OZ 566/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami
1   Następne >   +2   +5   +10   15