Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1590/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nieuiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości za przejazd drogą krajową

II GSK 2087/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 2113/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 1456/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 1846/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 1334/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 1845/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 1736/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 1025/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 1587/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej z przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
1   Następne >   3