Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 70/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg M.K. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zobowiązania do dokonania z tego tytułu opłaty

III SA/Łd 339/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Łd 73/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów nauki jazdy

III SA/Łd 347/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Łd 669/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie: nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Łd 502/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i ustalenia opłaty rocznej za ich umieszczenie

III SA/Łd 365/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-31

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 366/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-31

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o skierowaniu na badania lekarskie

III SA/Łd 415/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

III SA/Łd 544/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego
1   Następne >   2