Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 649/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GZ 704/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego