Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 366/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Kr 100/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania w sprawie wypłaty odszkodowania

III SA/Kr 107/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie właściwości organów samorządu terytorialnego

III SA/Kr 262/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Kr 393/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Skarga Biura Podróży i Usług 'A' Sp. z o.o. w P. na decyzję Komendanta Policji w przedmiocie kary pieniężnej wniosku Biura Podróży i Usług 'A' Sp. z o.o. w P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Kr 443/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Wniosek w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego

III SA/Kr 220/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Kr 350/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi A. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy

III SA/Kr 850/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   11