Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Op 446/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązku przewoźnika

II SAB/Op 12/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-18

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru nad pojazdem marki [...], nr rej. [...]

II SA/Op 153/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków przewoźnika

II SA/Op 150/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków przewoźnika

II SA/Op 431/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązku przewoźnika

II SA/Op 447/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązku przewoźnika

II SA/Op 469/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Głubczyckiego w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów

II SAB/Op 21/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-25

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru nad pojazdem marki [...], nr rej. [...]

II SAB/Op 17/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-25

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru nad pojazdem marki [...], nr rej. [...]

II SAB/Op 13/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-25

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru nad pojazdem marki [...], nr rej. [...]
1   Następne >   +2   5