Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SAB/Kr 22/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...]

I OZ 902/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

Zażalenie na skierowane do żalących się zarządzenia Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie wykonania czynności z zakresu organizacji ruchu drogowego tj. wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym

III SA/Gd 701/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-01-16

Sprawa ze skargi Prokuratora [...] w przedmiocie pobierania przez Burmistrza Gminy [...] opłat za parkowanie na drogach publicznych