Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SO/Gl 12/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-22

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie zakłócania porządku przez prowadzenie działalności transportowej

II SA/Gl 868/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Sprawa ze skargi I.R. i Z.R. na pismo Burmistrza Gminy K. w przedmiocie lokalizacji ogrodzenia

IV SAB/Po 15/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie niewydania decyzji