Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GW 108/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-20

Wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozpoznania wniosku B. B. o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej