Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

IV SA/Gl 900/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-18

Sprawa ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na czynność Burmistrza Miasta B. - ustawienie znaku drogowego

II SAB/Gl 36/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta R. w przedmiocie ograniczenia ruchu drogowego

IV SAB/Gl 25/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta R. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie dotyczącej przywrócenia drogi dojazdowej

II SO/Gl 11/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta W. grzywny za nieprzekazaniem skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg publicznych

II SA/Gl 111/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-15

Sprawa ze skargi J. O. na akt Burmistrza Miasta Ż. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wjazd na trasę

II SA/Gl 282/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta Mikołów w przedmiocie ustalenia przebiegu publicznych dróg gminnych

II SA/Gl 835/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-19

Sprawa ze skargi L. K. na czynność Burmistrza Miasta B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia przejęcia własności pojazdu

II SA/Gl 892/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-23

Sprawa ze skargi J. O. na akt Burmistrza Miasta i Gminy Z w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wjazd na trasę