Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SAB/Rz 21/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-23

Sprawa ze skargi Zakładu Energetycznego Spółka Akcyjna na czynność Zarządu Dróg Wojewódzkich w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

II SAB/Rz 31/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Dróg Powiatowych w D. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego -

II SAB/Rz 42/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

II SA/Rz 566/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin [...] nr [...] -

II SA/Rz 454/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie pozbawienia dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej

II SA/Rz 1832/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-03-22

Sprawa ze skargi J. H. na pismo Gminy [...] - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w przedmiocie cofnięcia potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy [...]

II SA/Rz 1292/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w przedmiocie uzgodnienia linii zabudowy

II SA/Rz 1544/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-10-19

Sprawa ze skargi A. L. na pismo Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich nr [...] -

II SA/Rz 1596/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niewyposażenie kierowcy w wypis

II SAB/Rz 152/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Niżańskiego w sprawie nierozpatrzenia wniosku o wydanie gruntu zajętego pod drogę powiatową -
1   Następne >   2