Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 217/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji o udzieleniu licencji i odmowy udzielenia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

I OZ 538/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wydania świadectwa homologacji post...

II GZ 171/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

I OSK 878/08 - Wyrok NSA z 2009-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie poświadczenia wyposażenia i warunków lokalowych dla podstawowej stacji kontroli pojazdów uchyla zaskarżony wyrok i

II GSK 1079/08 - Wyrok NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia wypisów z licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

II GSK 605/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie przeniesienia uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie międzynarodowego, zarobkowego przewozu drogowego rzeczy