Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 878/08 - Wyrok NSA z 2009-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie poświadczenia wyposażenia i warunków lokalowych dla podstawowej stacji kontroli pojazdów uchyla zaskarżony wyrok i

II GSK 1079/08 - Wyrok NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia wypisów z licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy