Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GZ 632/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów