Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 644/06 - Wyrok NSA z 2007-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

II GSK 64/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi O. Spółki z o.o. w R. na czynność Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty z tytułu udzielenia licencji

II GSK 1162/12 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia braku posiadania wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

I OSK 567/11 - Wyrok NSA z 2012-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania

II GSK 867/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej

II GSK 1043/09 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

II GSK 392/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przeniesienia licencji

II GSK 1053/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

II GSK 1855/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

OSK 1228/04 - Wyrok NSA z 2005-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji przewozowej na wykonywanie międzynarodowego transportu przewozu osób
1   Następne >   +2   5