Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 1660/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego

VII SA/Wa 2457/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym

VI SA/Wa 801/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego

VI SA/Wa 1741/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego