Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GSK 2136/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

II GSK 2342/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania dyplomu kapitana

I OSK 403/15 - Wyrok NSA z 2016-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zaskarżonych świadectw dopuszczenia pojazdu i umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania podmiotu...