Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1957/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów