Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OPP 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga M. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami, sygn. akt II SA/Gl 1134/08

I OW 135/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu sygn. akt II SA/Ol 613/09

I OW 150/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu sygn. akt I SA/Bd 346/08

I OPP 40/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga M. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 1134/08 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

I OPP 41/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga Gminy Klembów na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w Wołominie w przedmiocie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg powiatowych, sygn. akt VII SA/Wa 1030/09

I OPP 123/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przedmiocie zwrotu pojazdu, sygn. akt II SAB/GL 61/14

I OPP 49/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez opłaty

I OPP 119/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 1221/14 ze skargi H. Z. na czynność Prezydenta Miasta [...] z [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego w sprawie usunięcia pojazdu z drogi publicznej

I ONP 16/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. na czynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zlikwidowania zjazdów

I OPP 91/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione
1   Następne >   +2   5