Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I ONP 16/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. na czynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zlikwidowania zjazdów

I OW 266/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień kierowcy, sygn. akt III SA/Wr 566/13