Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 37/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 16/20 ze skargi na bezczynność SKO w Radomiu w przedmiocie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 38/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 17/20 ze skargi na bezczynność SKO w Radomiu w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OPP 46/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 8/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 47/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 22/20 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie niedoręczenia decyzji

I OPP 6/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-04

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 8/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego rejestracji ciągnika rolniczego

I OPP 8/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-04

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 155/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wezwania do doręczenia orzeczenia lekarskiego

I OPP 9/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-04

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 25/19 ze skargi na bezczynność SKO w Radomiu w przedmiocie działania urzędników

I OPP 23/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-31

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 142/20 ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie czasowej rejestracji pojazdu

I OPP 96/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 304/20 ze skargi S. K. na oświadczenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie dostępu do drogi publicznej

I OPP 43/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-29

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 21/20 ze skargi na bezczynność SKO w R. w przedmiocie niedoręczenia decyzji
1   Następne >   2