Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 341/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-02

Sprawa ze skargi P. R. na czynność materialno - prawną Prezydenta W. w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu postanowił: odrzucić skargę.

III SA/Łd 88/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-18

Sprawa ze skargi L. S. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Gl 7/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi M. D. na czynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I OZ 218/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B.-B. w przedmiocie z zakresu prawa o ruchu drogowym

VI SA/Wa 807/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-07

Sprawa ze skargi 'C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na akt Prezydenta [...] W. w przedmiocie odmowy wydania identyfikatorów C

I OSK 143/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi '[...]' Spółki z o.o. z siedzibą w G. na czynność materialno-techniczną Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdów

VI SA/Wa 157/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-15

Sprawa ze skargi P. K. na pismo Prezydenta Miasta [...] W. w przedmiocie obowiązku dokonania opłaty dodatkowej w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania

II SA/Ol 151/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi J. D. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdów