Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VIII SA/Wa 918/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-05

Sprawa ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

III SA/Po 924/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-08

Sprawa ze skargi M., A. na czynność Miasta ... w przedmiocie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

II GZ 351/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi M.G. i A.G. na czynność Miasta [..] w przedmiocie dokonania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie u...

III SA/Lu 233/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-03

Sprawa ze skargi J. S. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

I OSK 1207/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

I OSK 1201/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

I OSK 1208/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

I OSK 1202/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

I OSK 1204/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

I OSK 1205/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   16