Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 1117/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] W. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

I OSK 67/08 - Wyrok NSA z 2008-08-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Szczecina w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposób ich pobierania

I OSK 740/08 - Wyrok NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Szczecina w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposobu ich pobierania

I OZ 135/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg lokalnych miejskich

I OSK 277/08 - Wyrok NSA z 2008-07-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązań związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej inwestycji

I OZ 137/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w S. oraz sposobu ich pob...