Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1110/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Zażalenie nad N. na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. nad N. , nr [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta...